• MTS Iceplex - Manitoba's Community Hockey Complex
  • Winnipeg Jets
  • Manitoba Moose

MJHL Showcase – Swan Valley vs Selkirk