• MTS Iceplex - Manitoba's Community Hockey Complex
  • Winnipeg Jets
  • Manitoba Moose

MMJHL Showcase – Charleswood vs River East